کمترین: 
2.836
بیشترین: 
2.847
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.837
زمان: 
2/29 02:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 2.837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 00:32","price":2.847},{"date":"1397/02/29 01:32","price":2.836},{"date":"1397/02/29 02:32","price":2.837}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398