کمترین: 
2.2335
بیشترین: 
2.236
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.236
زمان: 
2/29 02:32
قیمت بنزین امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 2.236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 00:32","price":2.2357},{"date":"1397/02/29 01:32","price":2.2335},{"date":"1397/02/29 02:32","price":2.236}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398