کمترین: 
693.38
بیشترین: 
693.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
693.38
زمان: 
2/29 00:32
قیمت گازوئیل امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 693.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 00:32","price":693.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398