کمترین: 
78.62
بیشترین: 
78.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.67
زمان: 
2/29 02:32
قیمت نفت برنت امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 78.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 00:32","price":78.68},{"date":"1397/02/29 01:32","price":78.62},{"date":"1397/02/29 02:32","price":78.67}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398