کمترین: 
1292.36
بیشترین: 
1293.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293.14
زمان: 
2/29 02:15
قیمت اونس طلا امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1293.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 00:05","price":1293.62},{"date":"1397/02/29 01:05","price":1292.36},{"date":"1397/02/29 02:15","price":1293.14}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398