کمترین: 
15.3
بیشترین: 
15.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15.3
زمان: 
2/28 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 15.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 17:32","price":15.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398