کمترین: 
76.75
بیشترین: 
76.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.75
زمان: 
2/28 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 76.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 17:32","price":76.75}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398