کمترین: 
970000
بیشترین: 
970000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
970000
زمان: 
2/28 17:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 970000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 17:06","price":970000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398