کمترین: 
100
بیشترین: 
101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
100
زمان: 
2/28 18:30
قیمت روبل روسیه امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":100},{"date":"1397/02/28 11:40","price":101},{"date":"1397/02/28 14:40","price":100},{"date":"1397/02/28 14:50","price":101},{"date":"1397/02/28 18:30","price":100}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398