کمترین: 
1577
بیشترین: 
1583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1577
زمان: 
2/28 19:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 1577 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":1579},{"date":"1397/02/28 11:00","price":1578},{"date":"1397/02/28 11:10","price":1579},{"date":"1397/02/28 11:30","price":1583},{"date":"1397/02/28 11:40","price":1581},{"date":"1397/02/28 11:50","price":1580},{"date":"1397/02/28 12:10","price":1581},{"date":"1397/02/28 12:20","price":1580},{"date":"1397/02/28 12:30","price":1581},{"date":"1397/02/28 13:00","price":1582},{"date":"1397/02/28 13:10","price":1581},{"date":"1397/02/28 14:00","price":1582},{"date":"1397/02/28 14:10","price":1583},{"date":"1397/02/28 14:50","price":1582},{"date":"1397/02/28 15:00","price":1581},{"date":"1397/02/28 15:10","price":1582},{"date":"1397/02/28 16:10","price":1581},{"date":"1397/02/28 17:30","price":1582},{"date":"1397/02/28 18:30","price":1579},{"date":"1397/02/28 18:50","price":1580},{"date":"1397/02/28 19:50","price":1577}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398