کمترین: 
798
بیشترین: 
801
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
798
زمان: 
2/28 21:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":799},{"date":"1397/02/28 11:30","price":800},{"date":"1397/02/28 11:40","price":799},{"date":"1397/02/28 12:30","price":800},{"date":"1397/02/28 12:50","price":799},{"date":"1397/02/28 13:00","price":800},{"date":"1397/02/28 14:00","price":801},{"date":"1397/02/28 18:30","price":799},{"date":"1397/02/28 18:50","price":800},{"date":"1397/02/28 19:50","price":799},{"date":"1397/02/28 21:00","price":798}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398