کمترین: 
4705
بیشترین: 
4728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4711
زمان: 
2/28 21:00
قیمت دلار استرالیا امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 4711 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":4719},{"date":"1397/02/28 10:40","price":4721},{"date":"1397/02/28 11:00","price":4717},{"date":"1397/02/28 11:10","price":4719},{"date":"1397/02/28 11:40","price":4721},{"date":"1397/02/28 11:50","price":4720},{"date":"1397/02/28 12:00","price":4718},{"date":"1397/02/28 12:10","price":4721},{"date":"1397/02/28 12:20","price":4719},{"date":"1397/02/28 12:30","price":4718},{"date":"1397/02/28 12:50","price":4717},{"date":"1397/02/28 13:00","price":4718},{"date":"1397/02/28 13:20","price":4720},{"date":"1397/02/28 14:00","price":4723},{"date":"1397/02/28 14:30","price":4724},{"date":"1397/02/28 14:40","price":4722},{"date":"1397/02/28 15:00","price":4721},{"date":"1397/02/28 15:10","price":4724},{"date":"1397/02/28 15:20","price":4722},{"date":"1397/02/28 15:30","price":4721},{"date":"1397/02/28 15:40","price":4723},{"date":"1397/02/28 15:50","price":4725},{"date":"1397/02/28 16:10","price":4723},{"date":"1397/02/28 17:10","price":4728},{"date":"1397/02/28 17:30","price":4724},{"date":"1397/02/28 18:30","price":4705},{"date":"1397/02/28 18:50","price":4713},{"date":"1397/02/28 21:00","price":4711}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399