کمترین: 
565
بیشترین: 
567
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566
زمان: 
2/28 18:30
قیمت ین ژاپن امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 566 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":566},{"date":"1397/02/28 11:30","price":567},{"date":"1397/02/28 11:40","price":565},{"date":"1397/02/28 12:00","price":566},{"date":"1397/02/28 14:10","price":567},{"date":"1397/02/28 15:40","price":566},{"date":"1397/02/28 17:10","price":567},{"date":"1397/02/28 18:30","price":566}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398