کمترین: 
983
بیشترین: 
986
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
983
زمان: 
2/28 19:50
قیمت یوان چین امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 983 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":985},{"date":"1397/02/28 10:40","price":986},{"date":"1397/02/28 11:00","price":985},{"date":"1397/02/28 11:30","price":986},{"date":"1397/02/28 11:40","price":985},{"date":"1397/02/28 13:00","price":986},{"date":"1397/02/28 13:10","price":985},{"date":"1397/02/28 14:00","price":986},{"date":"1397/02/28 17:10","price":985},{"date":"1397/02/28 17:30","price":986},{"date":"1397/02/28 18:30","price":984},{"date":"1397/02/28 18:50","price":985},{"date":"1397/02/28 19:50","price":983}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398