کمترین: 
1396
بیشترین: 
1412
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1396
زمان: 
2/28 21:00
قیمت لیر ترکیه امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 1396 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 10:30","price":1406},{"date":"1397/02/28 10:40","price":1408},{"date":"1397/02/28 10:50","price":1407},{"date":"1397/02/28 11:00","price":1406},{"date":"1397/02/28 11:10","price":1407},{"date":"1397/02/28 11:20","price":1406},{"date":"1397/02/28 11:30","price":1410},{"date":"1397/02/28 11:50","price":1411},{"date":"1397/02/28 12:00","price":1409},{"date":"1397/02/28 12:10","price":1412},{"date":"1397/02/28 12:20","price":1411},{"date":"1397/02/28 12:30","price":1410},{"date":"1397/02/28 12:40","price":1409},{"date":"1397/02/28 12:50","price":1408},{"date":"1397/02/28 13:00","price":1407},{"date":"1397/02/28 13:10","price":1405},{"date":"1397/02/28 13:20","price":1403},{"date":"1397/02/28 13:30","price":1402},{"date":"1397/02/28 13:40","price":1401},{"date":"1397/02/28 14:00","price":1404},{"date":"1397/02/28 14:20","price":1402},{"date":"1397/02/28 14:30","price":1403},{"date":"1397/02/28 14:50","price":1404},{"date":"1397/02/28 15:00","price":1406},{"date":"1397/02/28 15:10","price":1407},{"date":"1397/02/28 15:30","price":1406},{"date":"1397/02/28 15:40","price":1403},{"date":"1397/02/28 16:10","price":1404},{"date":"1397/02/28 17:10","price":1403},{"date":"1397/02/28 18:30","price":1396},{"date":"1397/02/28 18:50","price":1400},{"date":"1397/02/28 19:50","price":1398},{"date":"1397/02/28 21:00","price":1396}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399