کمترین: 
668.38
بیشترین: 
682.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680.39
زمان: 
2/28 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 680.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 02:30","price":682.5},{"date":"1397/02/28 03:30","price":675.13},{"date":"1397/02/28 05:30","price":668.38},{"date":"1397/02/28 08:30","price":675.4},{"date":"1397/02/28 11:30","price":677.38},{"date":"1397/02/28 12:30","price":680},{"date":"1397/02/28 14:30","price":682.86},{"date":"1397/02/28 15:00","price":679.49},{"date":"1397/02/28 15:30","price":680.92},{"date":"1397/02/28 16:00","price":678},{"date":"1397/02/28 20:30","price":672.26},{"date":"1397/02/28 23:30","price":680.39}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398