کمترین: 
7951
بیشترین: 
8195.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8097.8
زمان: 
2/28 23:30
قیمت بیت کوین امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 8097.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 02:30","price":8195.1},{"date":"1397/02/28 03:00","price":8037.2},{"date":"1397/02/28 05:30","price":7951},{"date":"1397/02/28 08:30","price":8004.2},{"date":"1397/02/28 11:30","price":8014},{"date":"1397/02/28 12:00","price":8024.8},{"date":"1397/02/28 12:30","price":8085},{"date":"1397/02/28 14:30","price":8115.6},{"date":"1397/02/28 15:00","price":8094.5},{"date":"1397/02/28 15:30","price":8113.2},{"date":"1397/02/28 16:00","price":8107.6},{"date":"1397/02/28 17:30","price":8121.4},{"date":"1397/02/28 20:30","price":8066.7},{"date":"1397/02/28 21:00","price":8097.9},{"date":"1397/02/28 23:30","price":8097.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398