کمترین: 
840200
بیشترین: 
844400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
841800
زمان: 
2/28 22:55
قیمت طلای متفرقه امروز 28 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 28 اردیبهشت 1397 , 841800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/28 01:05","price":844400},{"date":"1397/02/28 13:35","price":842900},{"date":"1397/02/28 14:10","price":841800},{"date":"1397/02/28 14:50","price":841300},{"date":"1397/02/28 15:05","price":840800},{"date":"1397/02/28 16:05","price":840200},{"date":"1397/02/28 18:25","price":840800},{"date":"1397/02/28 19:45","price":842300},{"date":"1397/02/28 22:55","price":841800}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398