کمترین: 
75.18
بیشترین: 
75.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.18
زمان: 
2/27 18:00
قیمت نفت اوپک امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 75.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 18:00","price":75.18}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398