کمترین: 
6070
بیشترین: 
6120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6120
زمان: 
2/27 18:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 6120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 12:00","price":6070},{"date":"1397/02/27 18:40","price":6120}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399