کمترین: 
99
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
101
زمان: 
2/27 17:40
قیمت روبل روسیه امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 101 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":99},{"date":"1397/02/27 12:00","price":101},{"date":"1397/02/27 13:10","price":102},{"date":"1397/02/27 14:10","price":101},{"date":"1397/02/27 15:10","price":102},{"date":"1397/02/27 17:40","price":101}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398