کمترین: 
1548
بیشترین: 
1602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1582
زمان: 
2/27 18:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 1582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":1548},{"date":"1397/02/27 10:50","price":1549},{"date":"1397/02/27 11:00","price":1551},{"date":"1397/02/27 12:00","price":1587},{"date":"1397/02/27 13:10","price":1594},{"date":"1397/02/27 14:10","price":1587},{"date":"1397/02/27 15:10","price":1595},{"date":"1397/02/27 15:30","price":1596},{"date":"1397/02/27 16:30","price":1602},{"date":"1397/02/27 17:40","price":1585},{"date":"1397/02/27 18:40","price":1582}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398