کمترین: 
782
بیشترین: 
810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
800
زمان: 
2/27 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":782},{"date":"1397/02/27 11:00","price":784},{"date":"1397/02/27 12:00","price":802},{"date":"1397/02/27 13:10","price":805},{"date":"1397/02/27 14:10","price":801},{"date":"1397/02/27 15:10","price":806},{"date":"1397/02/27 15:30","price":807},{"date":"1397/02/27 16:30","price":810},{"date":"1397/02/27 17:40","price":800},{"date":"1397/02/27 18:40","price":799},{"date":"1397/02/27 20:10","price":800}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398