کمترین: 
4585
بیشترین: 
4738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4681
زمان: 
2/27 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 4681 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":4585},{"date":"1397/02/27 10:50","price":4586},{"date":"1397/02/27 11:00","price":4594},{"date":"1397/02/27 12:00","price":4693},{"date":"1397/02/27 13:10","price":4713},{"date":"1397/02/27 14:10","price":4693},{"date":"1397/02/27 15:10","price":4718},{"date":"1397/02/27 15:30","price":4719},{"date":"1397/02/27 16:30","price":4738},{"date":"1397/02/27 17:40","price":4679},{"date":"1397/02/27 18:40","price":4675},{"date":"1397/02/27 20:10","price":4681}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398