کمترین: 
761
بیشترین: 
786
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
774
زمان: 
2/27 18:40
قیمت کرون نروژ امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":761},{"date":"1397/02/27 10:50","price":762},{"date":"1397/02/27 12:00","price":778},{"date":"1397/02/27 13:10","price":781},{"date":"1397/02/27 14:10","price":778},{"date":"1397/02/27 15:10","price":782},{"date":"1397/02/27 16:30","price":786},{"date":"1397/02/27 17:40","price":775},{"date":"1397/02/27 18:40","price":774}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398