کمترین: 
975
بیشترین: 
1006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
994
زمان: 
2/27 18:40
قیمت کرون دانمارک امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":975},{"date":"1397/02/27 10:50","price":976},{"date":"1397/02/27 11:00","price":977},{"date":"1397/02/27 12:00","price":998},{"date":"1397/02/27 13:10","price":1002},{"date":"1397/02/27 14:10","price":999},{"date":"1397/02/27 15:10","price":1002},{"date":"1397/02/27 15:30","price":1003},{"date":"1397/02/27 16:30","price":1006},{"date":"1397/02/27 17:40","price":995},{"date":"1397/02/27 18:40","price":994}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398