کمترین: 
1638
بیشترین: 
1697
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1675
زمان: 
2/27 18:40
قیمت ریال عربستان امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 1675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":1640},{"date":"1397/02/27 10:50","price":1638},{"date":"1397/02/27 11:00","price":1643},{"date":"1397/02/27 12:00","price":1680},{"date":"1397/02/27 13:10","price":1686},{"date":"1397/02/27 14:10","price":1678},{"date":"1397/02/27 15:10","price":1689},{"date":"1397/02/27 15:30","price":1691},{"date":"1397/02/27 16:30","price":1697},{"date":"1397/02/27 17:40","price":1677},{"date":"1397/02/27 18:40","price":1675}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398