کمترین: 
6146
بیشترین: 
6347
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6270
زمان: 
2/27 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 6270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":6146},{"date":"1397/02/27 10:50","price":6148},{"date":"1397/02/27 11:00","price":6152},{"date":"1397/02/27 12:00","price":6288},{"date":"1397/02/27 13:10","price":6316},{"date":"1397/02/27 14:10","price":6286},{"date":"1397/02/27 15:10","price":6321},{"date":"1397/02/27 16:30","price":6347},{"date":"1397/02/27 17:40","price":6270},{"date":"1397/02/27 18:40","price":6260},{"date":"1397/02/27 20:10","price":6270}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398