کمترین: 
4244
بیشترین: 
4382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4323
زمان: 
2/27 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 4323 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":4245},{"date":"1397/02/27 10:50","price":4244},{"date":"1397/02/27 11:00","price":4250},{"date":"1397/02/27 12:00","price":4336},{"date":"1397/02/27 13:10","price":4354},{"date":"1397/02/27 14:10","price":4338},{"date":"1397/02/27 15:10","price":4361},{"date":"1397/02/27 15:30","price":4363},{"date":"1397/02/27 16:30","price":4382},{"date":"1397/02/27 17:40","price":4326},{"date":"1397/02/27 18:40","price":4320},{"date":"1397/02/27 19:40","price":4319},{"date":"1397/02/27 20:10","price":4323}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398