کمترین: 
4633
بیشترین: 
4787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4722
زمان: 
2/27 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 4722 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":4633},{"date":"1397/02/27 11:00","price":4640},{"date":"1397/02/27 12:00","price":4740},{"date":"1397/02/27 13:10","price":4761},{"date":"1397/02/27 14:10","price":4740},{"date":"1397/02/27 15:10","price":4766},{"date":"1397/02/27 15:30","price":4764},{"date":"1397/02/27 16:30","price":4787},{"date":"1397/02/27 17:40","price":4720},{"date":"1397/02/27 18:40","price":4711},{"date":"1397/02/27 19:40","price":4718},{"date":"1397/02/27 20:10","price":4722}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398