کمترین: 
4815
بیشترین: 
4976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4907
زمان: 
2/27 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 4907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":4815},{"date":"1397/02/27 11:00","price":4823},{"date":"1397/02/27 12:00","price":4929},{"date":"1397/02/27 13:10","price":4949},{"date":"1397/02/27 14:10","price":4933},{"date":"1397/02/27 15:10","price":4958},{"date":"1397/02/27 16:30","price":4976},{"date":"1397/02/27 17:40","price":4914},{"date":"1397/02/27 18:40","price":4899},{"date":"1397/02/27 19:40","price":4904},{"date":"1397/02/27 20:10","price":4907}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398