کمترین: 
557
بیشترین: 
575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
567
زمان: 
2/27 20:10
قیمت ین ژاپن امروز 27 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 اردیبهشت 1397 , 567 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/27 10:40","price":557},{"date":"1397/02/27 11:00","price":558},{"date":"1397/02/27 12:00","price":569},{"date":"1397/02/27 13:10","price":571},{"date":"1397/02/27 14:10","price":568},{"date":"1397/02/27 15:10","price":572},{"date":"1397/02/27 16:30","price":575},{"date":"1397/02/27 17:40","price":568},{"date":"1397/02/27 18:40","price":567},{"date":"1397/02/27 19:40","price":566},{"date":"1397/02/27 20:10","price":567}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398