کمترین: 
1548
بیشترین: 
1556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1555
زمان: 
2/21 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 1555 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 18:40","price":1548},{"date":"1397/02/21 19:00","price":1550},{"date":"1397/02/21 19:10","price":1549},{"date":"1397/02/21 19:20","price":1550},{"date":"1397/02/21 19:30","price":1553},{"date":"1397/02/21 20:00","price":1556},{"date":"1397/02/21 20:10","price":1555}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398