کمترین: 
7941
بیشترین: 
7981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7981
زمان: 
2/21 20:00
قیمت یورو امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 7981 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 18:40","price":7941},{"date":"1397/02/21 18:50","price":7943},{"date":"1397/02/21 19:00","price":7980},{"date":"1397/02/21 19:10","price":7978},{"date":"1397/02/21 19:30","price":7974},{"date":"1397/02/21 19:40","price":7975},{"date":"1397/02/21 19:50","price":7976},{"date":"1397/02/21 20:00","price":7981}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398