کمترین: 
74.46
بیشترین: 
74.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.46
زمان: 
2/21 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 74.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 17:32","price":74.46}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398