کمترین: 
4200
بیشترین: 
4200
قیمت تقلبی: 
4200
زمان: 
2/21 13:50
قیمت دلار امروز 21 اردیبهشت 1397
قیمت دلاردر تاریخ 21 اردیبهشت 1397 , 4200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/21 13:50","price":4200}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398