کمترین: 
6400
بیشترین: 
6400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6400
زمان: 
2/20 15:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 6400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 15:00","price":6400}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398