کمترین: 
1959000
بیشترین: 
1959000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1959000
زمان: 
2/20 13:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1959000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 13:36","price":1959000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398