کمترین: 
593000
بیشترین: 
598000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
598000
زمان: 
2/20 13:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 598000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 12:00","price":593000},{"date":"1397/02/20 13:24","price":595500},{"date":"1397/02/20 13:36","price":598000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398