کمترین: 
998000
بیشترین: 
1013000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1013000
زمان: 
2/20 15:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1013000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 12:00","price":999000},{"date":"1397/02/20 13:36","price":998000},{"date":"1397/02/20 14:24","price":1002000},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1013000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398