کمترین: 
2042000
بیشترین: 
2110000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2110000
زمان: 
2/20 15:00
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 2110000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 12:00","price":2057000},{"date":"1397/02/20 12:36","price":2042000},{"date":"1397/02/20 13:00","price":2047000},{"date":"1397/02/20 13:24","price":2057000},{"date":"1397/02/20 13:36","price":2060000},{"date":"1397/02/20 13:54","price":2062500},{"date":"1397/02/20 14:00","price":2085000},{"date":"1397/02/20 14:24","price":2110000},{"date":"1397/02/20 14:36","price":2103000},{"date":"1397/02/20 14:54","price":2100000},{"date":"1397/02/20 15:00","price":2110000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398