کمترین: 
591000
بیشترین: 
595000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
595000
زمان: 
2/20 13:36
قیمت ربع سکه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 595000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 12:00","price":591000},{"date":"1397/02/20 13:24","price":593500},{"date":"1397/02/20 13:36","price":595000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398