کمترین: 
995000
بیشترین: 
1010000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1010000
زمان: 
2/20 15:00
قیمت نیم سکه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1010000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 12:00","price":996000},{"date":"1397/02/20 13:36","price":995000},{"date":"1397/02/20 14:24","price":999000},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1010000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398