کمترین: 
2034000
بیشترین: 
2103000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2103000
زمان: 
2/20 15:00
قیمت سکه امامی امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 2103000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 12:00","price":2049000},{"date":"1397/02/20 12:36","price":2034000},{"date":"1397/02/20 13:00","price":2039000},{"date":"1397/02/20 13:24","price":2049000},{"date":"1397/02/20 13:36","price":2053000},{"date":"1397/02/20 13:54","price":2055500},{"date":"1397/02/20 14:00","price":2078000},{"date":"1397/02/20 14:24","price":2103000},{"date":"1397/02/20 14:36","price":2096000},{"date":"1397/02/20 14:54","price":2093000},{"date":"1397/02/20 15:00","price":2103000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398