کمترین: 
105
بیشترین: 
108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
2/20 15:40
قیمت روبل روسیه امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 11:50","price":105},{"date":"1397/02/20 12:00","price":107},{"date":"1397/02/20 12:40","price":105},{"date":"1397/02/20 14:00","price":106},{"date":"1397/02/20 14:20","price":107},{"date":"1397/02/20 15:00","price":108},{"date":"1397/02/20 15:40","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398