کمترین: 
1034
بیشترین: 
1061
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1050
زمان: 
2/20 18:40
قیمت یوان چین امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 1050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 11:50","price":1045},{"date":"1397/02/20 12:00","price":1061},{"date":"1397/02/20 12:40","price":1038},{"date":"1397/02/20 12:50","price":1039},{"date":"1397/02/20 13:00","price":1040},{"date":"1397/02/20 13:10","price":1034},{"date":"1397/02/20 13:40","price":1036},{"date":"1397/02/20 14:00","price":1048},{"date":"1397/02/20 14:20","price":1058},{"date":"1397/02/20 14:40","price":1056},{"date":"1397/02/20 14:50","price":1055},{"date":"1397/02/20 15:00","price":1060},{"date":"1397/02/20 15:40","price":1056},{"date":"1397/02/20 15:50","price":1051},{"date":"1397/02/20 16:20","price":1050},{"date":"1397/02/20 17:40","price":1048},{"date":"1397/02/20 17:50","price":1047},{"date":"1397/02/20 18:10","price":1048},{"date":"1397/02/20 18:40","price":1050}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398