کمترین: 
836
بیشترین: 
861
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
849
زمان: 
2/20 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":836},{"date":"1397/02/20 10:50","price":837},{"date":"1397/02/20 11:00","price":836},{"date":"1397/02/20 11:50","price":848},{"date":"1397/02/20 12:00","price":861},{"date":"1397/02/20 12:20","price":860},{"date":"1397/02/20 12:40","price":841},{"date":"1397/02/20 12:50","price":842},{"date":"1397/02/20 13:00","price":843},{"date":"1397/02/20 13:10","price":838},{"date":"1397/02/20 13:40","price":839},{"date":"1397/02/20 14:00","price":847},{"date":"1397/02/20 14:20","price":856},{"date":"1397/02/20 14:40","price":854},{"date":"1397/02/20 14:50","price":853},{"date":"1397/02/20 15:00","price":858},{"date":"1397/02/20 15:10","price":857},{"date":"1397/02/20 15:40","price":854},{"date":"1397/02/20 15:50","price":850},{"date":"1397/02/20 16:40","price":849},{"date":"1397/02/20 17:40","price":848},{"date":"1397/02/20 17:50","price":846},{"date":"1397/02/20 18:00","price":847},{"date":"1397/02/20 18:40","price":848},{"date":"1397/02/20 19:20","price":849},{"date":"1397/02/20 20:00","price":850},{"date":"1397/02/20 20:20","price":849}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399