کمترین: 
97
بیشترین: 
100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99
زمان: 
2/20 18:40
قیمت روپیه هند امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":97},{"date":"1397/02/20 11:50","price":98},{"date":"1397/02/20 12:00","price":100},{"date":"1397/02/20 12:40","price":98},{"date":"1397/02/20 13:10","price":97},{"date":"1397/02/20 14:00","price":98},{"date":"1397/02/20 14:20","price":99},{"date":"1397/02/20 15:00","price":100},{"date":"1397/02/20 15:40","price":99},{"date":"1397/02/20 16:20","price":98},{"date":"1397/02/20 16:40","price":99},{"date":"1397/02/20 17:40","price":98},{"date":"1397/02/20 18:40","price":99}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398