کمترین: 
4537
بیشترین: 
4684
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4631
زمان: 
2/20 20:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 4631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":4537},{"date":"1397/02/20 11:00","price":4539},{"date":"1397/02/20 11:10","price":4537},{"date":"1397/02/20 11:40","price":4546},{"date":"1397/02/20 11:50","price":4611},{"date":"1397/02/20 12:00","price":4684},{"date":"1397/02/20 12:40","price":4581},{"date":"1397/02/20 12:50","price":4582},{"date":"1397/02/20 13:00","price":4578},{"date":"1397/02/20 13:10","price":4545},{"date":"1397/02/20 13:40","price":4567},{"date":"1397/02/20 13:50","price":4568},{"date":"1397/02/20 14:00","price":4594},{"date":"1397/02/20 14:20","price":4648},{"date":"1397/02/20 14:40","price":4652},{"date":"1397/02/20 14:50","price":4645},{"date":"1397/02/20 15:00","price":4664},{"date":"1397/02/20 15:10","price":4665},{"date":"1397/02/20 15:40","price":4651},{"date":"1397/02/20 15:50","price":4629},{"date":"1397/02/20 16:00","price":4627},{"date":"1397/02/20 16:40","price":4622},{"date":"1397/02/20 16:50","price":4623},{"date":"1397/02/20 17:00","price":4621},{"date":"1397/02/20 17:20","price":4626},{"date":"1397/02/20 17:40","price":4632},{"date":"1397/02/20 17:50","price":4630},{"date":"1397/02/20 18:00","price":4628},{"date":"1397/02/20 18:10","price":4633},{"date":"1397/02/20 18:40","price":4638},{"date":"1397/02/20 18:50","price":4635},{"date":"1397/02/20 19:00","price":4632},{"date":"1397/02/20 19:20","price":4628},{"date":"1397/02/20 19:50","price":4629},{"date":"1397/02/20 20:00","price":4633},{"date":"1397/02/20 20:20","price":4631}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398