کمترین: 
4898
بیشترین: 
5055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5009
زمان: 
2/20 20:20
قیمت دلار استرالیا امروز 20 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 اردیبهشت 1397 , 5009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/20 10:40","price":4898},{"date":"1397/02/20 10:50","price":4900},{"date":"1397/02/20 11:00","price":4902},{"date":"1397/02/20 11:10","price":4901},{"date":"1397/02/20 11:40","price":4903},{"date":"1397/02/20 11:50","price":4975},{"date":"1397/02/20 12:00","price":5051},{"date":"1397/02/20 12:20","price":5055},{"date":"1397/02/20 12:40","price":4947},{"date":"1397/02/20 13:00","price":4943},{"date":"1397/02/20 13:10","price":4907},{"date":"1397/02/20 13:40","price":4926},{"date":"1397/02/20 13:50","price":4927},{"date":"1397/02/20 14:00","price":4958},{"date":"1397/02/20 14:20","price":5016},{"date":"1397/02/20 14:40","price":5021},{"date":"1397/02/20 14:50","price":5015},{"date":"1397/02/20 15:00","price":5036},{"date":"1397/02/20 15:40","price":5023},{"date":"1397/02/20 15:50","price":4999},{"date":"1397/02/20 16:20","price":5000},{"date":"1397/02/20 16:40","price":4995},{"date":"1397/02/20 16:50","price":4994},{"date":"1397/02/20 17:20","price":4995},{"date":"1397/02/20 17:40","price":5005},{"date":"1397/02/20 18:00","price":5003},{"date":"1397/02/20 18:10","price":5008},{"date":"1397/02/20 18:40","price":5009},{"date":"1397/02/20 19:20","price":5004},{"date":"1397/02/20 19:50","price":5002},{"date":"1397/02/20 20:00","price":5010},{"date":"1397/02/20 20:20","price":5009}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398